Kanker is geen ziekte… maar een overlevingsmechanisme

Een radicale en vernieuwende benadering van kanker
Schrijver: Andreas Moritz
Dit boek kwam op mijn weg. Ik schrok van de verwarrende, zelfs wat provocerende titel “Kanker is geen ziekte” Ik dacht gelijk aan al die mensen die deze ziekte hebben. Aan de mensen die deze ziekte hadden en er nu niet meer zijn. Aan de naasten die dit drama moeten verwerken.
En dan schrijft Andreas Moritz, zelf te kampen gehad met verschillende ernstige ziekten, nu gezondheidsexpert en over de hele wereld bekend, dat hij zich krachtig verzet tegen de verklaring dat kanker een dodelijke ziekte is.

“Kanker, zijn de symptomen van een ziekte en is niet de ware ziekte. Daarom kun je kanker ook niet behandelen zonder een idee te hebben waar die vandaan komt of waarom die zich heeft voorgedaan. Veel van de symptomen zouden verdwijnen als de onderliggende oorzaak eenmaal wordt aangepakt.
Een Kankerpatiënt overlijdt niet aan de tumor, maar aan de talloze redenen achter celmutatie en het ontwikkelen van een tumor. Kanker is er niet de oorzaak van dat iemand ziek is; de ziekte van die persoon veroorzaakt de kanker” aldus Moritz.

Een heftig standpunt vond ik. Maar het prikkelde wel om verder te lezen.

Het boek richt zich op de aanpak van de oorzaken van kanker, en niet op de symptomen ervan. Moritz stelt dat de standaardbehandelingen voor kanker niet zijn bedoeld om te genezen, maar om te vernietigen. Maar we houden de mythe in stand dat het alleen de kanker is die mensen doodt, en niet de behandeling. En dat terwijl, zegt Moritz, het voor een kankerpatiënt extreem moeilijk is om daadwerkelijk van deze toestand te genezen, terwijl hij onderworpen wordt aan de systematische toediening van gifstoffen via chemotherapie en dodelijke bestraling.

Daarbij noemt hij ook de feiten van het onderzoek van dr. Hadin Jones, een vooraanstaand kankeronderzoeker, dat overtuigend bewezen heeft dat kankerpatiënten die chemotherapie en bestraling weigeren in feite vier keer langer leven dan de behandelde gevallen. En stelt Moritz; “het is nooit aangetoond dat een tijdelijk krimpen van de tumor door chemotherapie kanker geneest of het leven verlengt”

Ik vond dit nogal onthutsend en schokkend.

Moritz gaat verder en zegt; De mogelijkheid dat kanker een overlevingsmechanisme is, is in het verleden nooit overwogen en maakt ook tegenwoordig geen deel uit van de discussie over kanker. Kanker is geen ziekte, het is het laatste en meest wanhopige overlevingsmechanisme dat het lichaam tot zijn beschikking heeft. Kanker neemt alleen de controle over het lichaam over wanneer alle andere maatregelen tot zelfbehoud hebben gefaald.

Hij begrijpt dat het moeilijk is en blijft om de illusie van genezing te laten varen wanneer geleerde wetenschappers, artsen, apothekers, de regering en medicijnfabrikanten heel overtuigend een snelle verlichting van je ziektesymptomen beloven.
Het vraagt om heel veel moed en vertrouwen in jezelf, in de ingeboren wijsheid van je lichaam en in de natuur om te genezen wat alleen aan jou is om te genezen. Om kanker te genezen moet je weer helemaal heel worden, zowel fysiek, geestelijk emotioneel als spiritueel.

Moritz theorie vertelt mij dat alles wat er in ons emotionele lichaam gebeurt, ook gebeurt in ons fysieke lichaam. Dat de eigenlijke kanker een vastzittende en geïsoleerde emotie is.
En dat als we alleen maar konden zien dat wat we “ziekte” noemen een volmaakte voorstelling is van onze innerlijke wereld, we meer aandacht zouden schenken aan wat er in ons gebeurt in plaats van proberen iets te herstellen wat niet echt hersteld hoeft te worden.

De visie van Moritz, is een alternatieve visie op wat kanker is. Een radicale en vernieuwende benadering. Moritz is van mening dat wanneer je het doel en de betekenis achter kanker ontdekt, je ook een manier zal ontdekken om die te genezen.
De uiteindelijke oorzaak volgens Moritz van kanker is angst, angst dat je niet goed genoeg bent, angst voor verlies, angst om te worden gekwetst, angst om anderen te kwetsen, angst om lief te hebben, angst voor succes, angst om te falen, angst om dood te gaan, angst voor eten, angst om teleurgesteld te worden en angst voor het leven en het bestaan. Elk van deze angsten is slechts het resultaat van de angst voor het onbekende. Heel vaak manifesteer je datgene waarvoor je bang bent. Negatieve verwachtingen zijn zichzelf vervullende voorspellingen.

Alles wat ik in dit boek heb gelezen, houdt me behoorlijk bezig. Wat is wijsheid, wat is de waarheid? Wie is Moritz? Waarom horen we niets in de media over deze theorie?
Moritz’s gedachten en theorie over kanker en de genezing daarvan worden voor een deel bevestigd door gedane onderzoeken.

Veel van wat hij schrijft komt op mij heel geloofwaardig en acceptabel over. Heeft hij gelijk als hij zegt dat we na de diagnose kanker verstijfd van angst en in sommige gevallen zelfs panisch zo snel mogelijk een remedie voor de gevreesde ziekte zoeken en daarmee, ons lichaam niet de kans geven zichzelf te genezen, maar juist kiezen voor vernietigen wat niet vernietigd hoeft te worden?
Letwel, bovenstaande weergave is een zeer beknopte weergave van dit boek. Ik besef me dan ook terdege dat ik hiermee de theorie van Moritz te kort doe. De gedachten en theorie van Andreas Moritz is mijns inziens alleen fair te bekritiseren en/of toe te juichen als je het hele boek gelezen hebt. Alles wat Moritz beweerd wordt ook door hem in het boek onderbouwd.